गत वर्ष कुन दाताले कति ऋण र अनुदान दिने प्रतिवद्धता गरे ?