पूर्वी क्षेत्रको व्यापारमा खर्ब बढी घाटा
पुष्प दुलाल