नगरकोटको द फोर्ट रिसोर्टले क्षमता थप गर्दै, ८६ शय्याको सुविधा दिने तयारीकाठमाडौं । नगरकोटको द फोर्ट रिसोर्टले लगानी थप गरी क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ । रिसोर्टले वातावरणीय अध्ययन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

हाल उक्त रिसोर्ट ३५ कोठामा ४८ शय्या क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको । रिसोर्टले उक्त ३५ वटा कोठाको क्षमतालाई स्तरोन्नती गरी ५४ पाहुना कोठामा ८६ शय्याको रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

रिसोर्टले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक, भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, साँस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीबीच के कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी यकिन गर्न सो स्थानको नगरपालिका तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको लिखित राय सुझाव लिन आवश्यक भएकोले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको उल्लेख छ ।


क्लिकमान्डु