सरकारको खातामा २ खर्ब ७९ अर्ब मौज्दात, वैशाखसम्मको खर्च कति ?काठमाडौं । सरकारको खातामा वैशाखसम्ममा २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ । २०८१ बैशाख मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब ७९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ(प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) मौज्दात रहेको छ ।

२०८० असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ६५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दश महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च १० खबै ५६
अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भएको छ ।

सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिनामा १५.३ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा समीक्षा अवधिमा ०.९ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ७ खर्ब ५२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, पँुजीगत खर्च १ खर्ब ११ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब ९२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ८ खर्ब ३१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिनामा १२.६ प्रतिशतले घटेको राजस्व, समीक्षा अवधिमा १०.० प्रतिशतले बढेको छ । यस अन्तर्गत कर राजस्व ७ खर्ब ४६ अर्ब ८३ करोड र गैर कर राजस्व ८५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरुको कुल खर्च ९८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र स्रोत परिचालन १ खर्ब ५० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ
रहेको छ ।

प्रदेश सरकारहरुको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी १ खर्ब १३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारहरुले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ३७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।


क्लिकमान्डु