नेपाली बजारमा २३ प्रकारका हिरोका मोटरसाइकल, कसको मुल्य कति ?काठमाडौं । नेपाली बजारमा हिरोका २३ प्रकारका मोटरसाइकल स्कुटर उपलब्ध छन् ।

बजारमा हिरोका दुई पाङ्ग्रे गाडीको मुल्य न्युनतम १ लाख ५३ हजार रुपैयाँबाट सुरु भएर अधिकतम ३ लाख २३ हजार रुपैयाँसम्ममा किन्न सकिन्छ ।

जसमा १०० सिसी देखि २२३ सिसीसम्मका मोटरसाइकल छन् । हिरोको एचएफ डिएलएक्स डिआरएसको मुल्य १ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र करिज्मा जेटएमआर डिएसएसको मुल्य ३ लाख २३ हजार रुपैयाँ हो । मोडल अनुसार हिरोका मुल्य यस प्रकारका छन् ।
मोडल                                           सिसी                     मूल्य रुपैयाँ
प्लेजर (मेटल सिट)                       १०२                       १ लाख ६४ हजार
ड्यस भिएक्स                               ११०.९                    १ लाख ७६ हजार ५००
डियुट भिएक्स                               ११०.९                    १ लाख ७७ हजार
एचएफ डिएलएक्स डिआरएस       १००                         १ लाख ५३ हजार
स्प्लेन्डर प्लस                               १००                        १ लाख ६२ हजार ५००
स्प्लेन्डर प्रो                                   १००                        १ लाख ६१ हजार ५००
स्प्लेन्डर प्रो क्लासिक                     १००                       १ लाख ५७ हजार ५००
स्प्लेन्डर आइ स्म्रार्ट                       १००                       १ लाख ६२ हजार ५००
स्प्लेन्डर आइ स्म्रार्ट                       ११०                        १ लाख ६९ हजार
प्यासन प्रो                                      १००                      १ लाख ६५ हजार
प्यासन प्रो टिआर                            १००                     १ लाख ६८ हजार
सुपर स्प्लेन्डर                               १२५                       १ लाख ७५ हजार
सुपर स्प्लेन्डर आइथ्रिएस             १२५                       १ लाख ८० हजार
ग्याल्मर डिआरएस                       १२५                       १ लाख ८२ हजार
ग्याल्मर डिएसएस                        १२५                     १ लाख ८७ हजार
एचिभर डिएसएस                         १५०                     १ लाख ९८ हजार
एचिभर डिएसएस आइथ्रिएस         १५०                    २ लाख ६ हजार
एक्स–ट्रिम डिएसएस                 १५०                       २ लाख १९ हजार ५००
एक्स–ट्रिम डिडिएस                  १५०                         २ लाख २८ हजार
एक्स–ट्रिम स्र्पोट डिएसएस       १५०                         २ लाख २८ हजार ५००
एक्स–ट्रिम स्र्पोट डिडिएस       १५०                            २ लाख ३७ हजार
करिज्मा आर                       २२३                            २ लाख ६२ हजार
करिज्मा जेटएमआर डिएसएस २२३                      ३ लाख २३ हजार


क्लिकमाण्डू