ज्योतिसँग मर्जरमा जाने प्रारम्भिक प्रस्तावलाई सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्सको साधारणसभाले दियो स्वीकृतिकाठमाडौं । सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी विशेष साधारण सभाले ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग मर्जरमा जाने प्रारम्भिक प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ ।

सुर्याको साधारणसभाले मर्जर तथा एक्विजेशनको लागि निर्णय गर्ने अख्यियारी सञ्चालक समितिलाई दिएको छ ।

कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्वको मुल्याङ्कन गर्न परामर्शदाता, मुल्याङ्कनकर्ता तथा लेखापरिक्षकहरु नियूक्त गर्ने सिलसिलामा कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्वको मुल्याङ्कन कार्य(डीडीए)गर्नका लागि मुल्याङ्कनकर्ता नियूक्त गर्ने तथा पारिश्रमिक तोक्ने गरी संचालक समितिबाट भएको निर्णय अनुमोदन गरेको छ ।

त्यसैगरी कम्पनी एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार बीमाङ्कीय मुल्याङ्कनका लागि परामर्शदाता, मुल्याङ्कनकर्ता लगायत कानूनी परामर्शदाता र अन्य विज्ञ नियूक्त गर्ने, निजहरुको पारिश्रमिक तोक्ने तथा कम्पनी एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिनेसंग सम्बन्धित प्रचलित नियम, कानून तथा निर्देशनहरु बमोजिम अपनाउनु पर्ने तथा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्य एवं प्रक्रियाहरु पुरा गरी अख्तियार प्राप्त निकायबाट स्विकृति लिने तथा सो सन्दर्भमा नियामक निकायले निर्देशन गरे बमोजिम विवरणहरु उपलब्ध गराउने लगायतका कम्पनी गाभ्ने÷गाभिने सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्न गराउन संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय समेत भएको ब्यहोरा कम्पनीले जनाएको छ ।


क्लिकमाण्डू