काठमाडौँ उपत्यका अन्धकार हुने खतराबाट जोगियो
पुष्प दुलाल