साढे १० मेगावाटको विजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडियो