‘मुहान सफा गर्ने’ अर्थमन्त्री घोषणाको साइड इफेक्टः पुँजी पलायनको बम्पर उपहार

काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिटन ३३८.८ अमेरिकी डलर छ । नेपाल सरकारले चिनीको सन्दर्भ मूल्य प्रतिटन ४६० अमेरिकी डलर तोकेको छ । सरकारले तोकेको चिनीको सन्दर्भ मूल्य अन्तराष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा प्रतिटन १२१ अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ । होल मिल्क पाउडरको सन्दर्भ मूल्य सरकारले प्रतिटन ४ हजार अमेरिकी डलर तोकेको छ । यसको अन्तराष्ट्रिय … Continue reading ‘मुहान सफा गर्ने’ अर्थमन्त्री घोषणाको साइड इफेक्टः पुँजी पलायनको बम्पर उपहार