राजस्व प्रणालीमा गरिएको परिवर्तनले करदातालाई थप सजिलो कि झन्झट हुन्छ: इन्द्र पौड्याल

कठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो वेवसाइटमा थप सुधार गरी आय विवरण पेश गर्ने करदाताहरुको पोर्टलमा परिमार्जनसहित अध्यावधिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जुनसुकै आर्थिक वर्षको कर विवरण पेश गर्ने भएपनि करदाताले विभागको परिमार्जित प्रणाली अनुसारनै गर्नुपर्ने छ । खासगरी डे ३ ढाँचामा आयविवरण पेश गर्ने करदाताहरुले साविकमा पेश गर्दै आएको अनुसूची एक, अनुसूची … Continue reading राजस्व प्रणालीमा गरिएको परिवर्तनले करदातालाई थप सजिलो कि झन्झट हुन्छ: इन्द्र पौड्याल